ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

Watts CA9C 3/4" Предпазител за обратен поток с филтър

294,00 лв.
 • Марка: WATTS
 • Продуктов номер: 407020290

В сградните водопроводни инсталации често се срещат кръстосани връзки - точките от мрежата, в които система за питейна вода се свързва със система за непитейна вода. Устройствата CA9C се използват за да се предотврати обратният поток, тъй като тогава има опасност от замърсяване на питейната вода в сградата. Кръстосани връзки се появяват в уреди като перални и съдомиялни, котли, термопомпи, в точките на свързване на противопожарната система към водопровода. За да се избегне компрометиране на питейната вода във водопровода, се препоръчва поставянето на предпазител за обратен поток. Тези устройства защитават мрежата за питейна вода, като прекъсват подаването на вода, изпразват и изсмукват отпадъците в случай на опасност водата да бъде върната обратно в главния тръбопровод.

Устройствата за предотвратяване на обратния поток CA9C се състоят от 2 възвратни клапана, филтър и зона, свързана с атмосферата. Предотвратителят на обратния поток CA9C има прикрепена фуния. В случай на спад на налягането след устройството или свръхналягане преди устройството, вторият възвратен клапан пропуска вода, средната секция е отворена към атмосферата, което разделя двете вериги и забранява навлизане всякакъв обратен поток от замърсена вода в инсталацията.

CA9C са проектирани да защитават инсталации за питейна вода с периодичен риск за предотвратяване на обратен поток: при монтирани oтоплителни системи с мощност над 45 kW, вендинг машини, лабораторно оборудване, перални и т.н.

 

 

Предпазител за обратен поток за защита на системи за питейна вода Watts Socla CA9C

 • Неконтролируемо устройство за предотвратяване на обратния поток в зони на различно налягане с вграден филтър за защита на системи за питейна вода в частни или обществени сгради
 • Предотвратителят на обратния поток е санитарно устройство, което е в състояние да спре обратния поток на замърсена вода във водната система.
 • Просто и ефективно устройство за предотвратяване на обратен сифонаж и замърсяване на водопроводите за питейна вода
 • Състои се от два възвратни клапана и средна зона, свързана с атмосферата. CA9C се изпуска чрез обезвъздушаване на средната зона към атмосферата, тази функция предотвратява всякакъв обратен поток замърсена вода към инсталацията на сградата
 • Предпазителят за обратен поток отговаря напълно на изискванията на европейския стандарт БДС EN 1717:2001, който касае защитата срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общите изисквания към устройствата за предотвратяване на замърсяване при обратен поток
 • Сертифициране: тип САа (предпазител за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу потока
 • Размер на тръбната връзка: 3/4"
 • Номинален диаметър: DN20
 • Максимален дебит: 4 m3/h
 • Комплект с холендрови връзки с вътрешни резби
 • Работни течности: вода
 • Приложения: Предотвратителите на обратния поток с непроверима зона за понижено налягане CA 9 C са проектирани да защитават водопроводни инсталации с питейна вода с периодичен риск, при oтоплителни системи с мощност над 45 kW, вендинг машини, лабораторно оборудване, перални и други
 • Инсталиране: Трябва да се монтират спирателни кранове на входа и на изхода на устройството. Устройството трябва да се монтира хоризонтално, след водомера като се има предвид, че за да се защити вътрешната водопроводна мрежа, то трябва да бъде инсталирано на границата на зоните, където може да има замърсяване, например: пълнене на централното отопление. Да се осигури зона от 150 mm около клапана, за да се улесни поддръжката и монтажа. Клапанът не трябва да се монтира там, където има някаква възможност въздушната междина да се потопи или наводни. Осигурете подходяща тръба за източване на на течността, която устройството би могло да изпусне.
 • Указания за монтаж: да се монтира на достъпно място в хоризонтална позиция при монтажа; непотопяем монтаж; обезвъздушете внимателно инсталацията (в незамърсена атмосфера); изпускателният клапан трябва да може да е оразмерен за целия изискуем дебит; трябва да се осигури защита срещу замръзване или екстремни температури. В случай на монтаж без изпускателна тръба, CA9C трябва да се монтира на височина най-малко 30 cm над
  дренаж. Възможно е след монтажа и пускането в експлоатация на инсталацията от дренажния отвор да изтече малко вода, докато седлата на клапаните се позиционират на място. Течове също могат да възникнат, ако се дължат на недостатъчно промиване на тръбопроводната мрежа и замърсителите не се отстраняват.
 • Материал на тялото: бронз DZR CuZn35Pb2Al-B
 • Материал на клапаните: POM (PolyAcetal, "Hostaform")
 • Материал на пружините: неръждаема стомана
 • Материал на уплътненията и мембранат: гума
 • Материал на дренажната фуния: пластмаса
 • Монтажна дължина: 152 mm
 • Връзка към дренажната фуния: Ø 40 mm
 • Минимално налягане в системата: 1 bar
 • Максимално налягане в системата: 10 bar
 • Клас на налягане: PN10
 • Максимална работна температура: 65°C
 • Съвместим със стандарт БДС EN1717
 • Резбови връзки съгласно БДС EN ISO 228-1 или ISO 7.1
 • Одобрения: BELGAQUA, KIWA, NF, WRAS, АCS, SVGW

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАТЕН ПОТОК КОМПАКТЕН ТИП

 

 

 

 

 

ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ ЗАРАЗА НА ВОДА ОТ ОБРАТЕН ПОТОК ЦЕНА

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО СРЕЩУ ОБРАТЕН ПОТОК. back flow preventor

 

 

 

 

 

 

Осигуряването на чиста и безопасна питейна вода е предизвикателство предвид съществуването на множество потенциални химични замърсители. В допълнение, съществуват и редица начини, по които водоснабдителните системи могат да бъдат свързани с други системи. Наличието на обратен поток във водоснабдителната мрежа води до замърсяване на водата, правеща я негодна за консумация.

Това налага необходимост от използване на решения за предотвратяване на обратния поток във всички видове сгради – промишлени, обществени и жилищни. Те намират приложение в обществени водоснабдителни мрежи, предприятия от хранително-вкусовата индустрия, болнични водоснабдителни системи и др.
Предпазителите за обратен поток представляват механични устройства, които осигуряват физическа защита от възникването на това явление.

Обратният поток е нежеланото връщане на вода във водоснабдителната тръба от системата за питейна вода, което може да се превърне в сериозен проблем, особено когато съдържа опасни замърсители или бактерии. Може да възникне вследствие на обратно налягане или обратно връщане чрез сифон.
Обратно налягане се получава, когато налягането в потребителската инсталация е по-високо от това във водоснабдителната система. Това може да доведе до нежелано връщане на вода в обратна посока. До този дисбаланс в налягането може да се стигне при водоснабдителни инсталации в многоетажни сгради, системи с хидрофорни помпи и свързвания за котелни системи.

Обратното връщане чрез сифон се причинява от отрицателно или понижено налягане във водоснабдителната система, поради което вода може да бъде засмукана обратно във водопровода. Факторите, причиняващи това явление, са няколко – например ремонт или спукване на тръби, които са разположени по-ниско от точката на обслужване, понижено водопроводно налягане, дължащо се на висок черпателен дебит, както и недостатъчно голям диаметър на водоснабдителните тръби, водещ до висока скорост на водата и намалено налягане при смукателната страна на хидрофорна помпа.

За да възникне обратен поток, трябва да е налична действителна или потенциална връзка между водоснабдителната система и източник на замърсяване, например непитейна вода, промишлена течност или газ. Тази връзка може да е временна или непрекъсната и да е например между системата за питейна вода и инсталация за отопление или охлаждане, поливна система, байпасни контури или линии за водоподготовка.

 

 

Стандарт БДС EN 1717:2001 - Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

Този стандарт третира начините, използвани за предотвратяване на замърсяването на питейната вода в сградите и основните изисквания към защитните устройства срещу замърсяване при обратен поток. Изискванията за спазване на хигиената на този стандарт се прилагат за всички стандарти за системи или прибори, свързани с водоснабдителната система за питейно-битови нужди. Този стандарт определя минималните изисквания към стандартите за продукти на защитните устройства. Стандартите за продукти се използват в подробните спецификации. При отсъствие на стандарт за продукт, този стандарт се използва за справка при съставяне на спецификация за вече разработени продукти.

Референтна система за сертифициране NF – Против замърсяване на питейно-битови инсталации. Тази референтна система за сертифициране в момента се прилага за защитни устройства, използвани във водопроводни инсталации за предотвратяване на замърсяване от обратен поток.

Сертифицирането е признаване от трета страна на съответствието на характеристиките, показващи добавената стойност на продукта. Сертифицираните характеристики на приложението NF - Против замърсяване на водовопроводни инсталации са следните:

 • За предпазители за обратен поток тип BA (предпазители за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението.
 • За предпазители за обратен поток тип САа (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението
 • За предпазители за обратен поток тип САb (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението. Този предпазител за обратен поток е предназначен да бъде монтиран само на устройството за пълнене на интегрирана отоплителна система с бойлер.

 

Обратен поток възниква, когато обичайната посока на водоразпределителната мрежа се обърне. Обратен поток се създава от две независими явления, които могат да се случат и едновременно

 

ОБРАТЕН СИФОНАЖ

обратен поток причини

СВРЪХНАЛЯГАНЕ

 

 

 

 

КАТАЛОГ УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ОБРАТЕН ПОТОК WATTS CA9C

 

 

 

 

Производител: Watts Industries. Гаранционен срок: 24 месеца

 

 

WATTS LOGO

 

Watts EMEA Holding B.V. е европейско подразделение на международния холдинг Watts Water Technologies.
WATTS е водещ производител и доставчик на продукти и решения, използвани в областта на водите, канализацията, отоплението, вентилацията, климатизацията, приборостроенето и електрониката

Доставка, цена, плащане
Гаранционен срок, фактури
Връщане на продукти
Снимки на продуктите
За AQUA.STORE
Доставка, цена, плащане

Цени: Всички посочени цени са в български лев (BGN) и включват ДДС.

Срок за доставка: Доставката на налични стоки се извършва в срок от 1 до 4 работни дни. За стоки, които се доставят по заявка е посочен срока им за доставка. Ако не е посочен такъв ще бъдете своевременно уведомени.

Цена за доставка: Безплатна доставка при поръчка над 150 лв. При поръчки под тази стойност стойността се определя автоматично от системата съгласно действащата тарифа на избрания куриер.

Начин на доставка: Стоките се доставят с куриерска фирма SPEEDY или ЕКОНТ до Ваш адрес или до офис на избрания куриер. За обемни пратки, доставката може да се извърши от други превозвачи.

Начини на плащане: Заплащане на куриера в брой или с банкова карта или авансово с банков превод по сметка в Уникредит Булбанк

Гаранционен срок, фактури

Гаранционен срок: Гаранционният срок е посочен за всеки продукт. Ако не е оказан конкретен гаранционен срок то той се счита 24 (двадесет и четири) месеца от датата на поръчката. Изключение правят консумативите и резервните части.

Фактуриране: При желание на клиента се издава данъчна фактура по ЗДДС винаги, когато са попълнени необходимите реквизити в специализираните полета преди финализиране на поръчката. Не е възможно издаване на фактура на по-късен етап.

Връщане на продукти

Можете да върнете закупените от нас продукти в рамките на 14 календарни дни от датата на закупуването при следните условия: 

 • Продуктите са в оригиналната си фабрична опаковка.
 • Няма следи от употреба, зацапване, нарушен търговски външен вид или нарушена цялост на опаковката.
 • Да включите копие от поръчката.
 • Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка.

Ще възстановим стойността им без стойността на доставката. Всички суми се възстановяват само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка на e-mail: sales@akva.bg и получаването на продуктите.

 

Адрес за връщане на продукти: Бургас 8011, жк Меден рудник, бл. 356 (Арена), партер

Получател: АКВА СИСТЕМИ ЕООД, тел. 056 990799

 

Снимки на продуктите

Въпреки, че се стремим всеки продукт да има собствена снимка е възможно за някой от продуктите посочената снимка да не отговаря напълно на действителния продукт поради промени в производството, опаковката и някои от конструктивните елементи и размери на продукта.

За AQUA.STORE

AQUA.STORE е електронен магазин на АКВА СИСТЕМИ ЕООД.

Компанията е създадена през 2006 г. Целите на компанията са въвеждането на българския пазар на качествени, нови и иновативни продукти. Ние сме официален директен дистрибутор за Република България на над 40 компании от Европа и САЩ.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД разполага със сервиз в Бургас.