ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

Устройства срещу обратен поток

В сградните водопроводни инсталации често се срещат кръстосани връзки - точките от мрежата, в които система за питейна вода се свързва със система за непитейна вода. Устройствата против обратен поток се използват, за да се предотврати обратния поток, тъй като тогава има опасност от замърсяване на питейната вода в сградата. Кръстосани връзки се появяват в уреди като перални и съдомиялни, котли, термопомпи, в точките на свързване на противопожарната система към водопровода. За да се избегне компрометиране на питейната вода във водопровода, се препоръчва поставянето на предпазител за обратен поток. Тези устройства защитават мрежата за питейна вода, като прекъсват подаването на вода, изпразват и изсмукват отпадъците в случай на опасност водата да бъде върната обратно в главния тръбопровод.

 

Осигуряването на чиста и безопасна питейна вода е предизвикателство предвид съществуването на множество потенциални химични замърсители. В допълнение, съществуват и редица начини, по които водоснабдителните системи могат да бъдат свързани с други системи. Наличието на обратен поток във водоснабдителната мрежа води до замърсяване на водата, правеща я негодна за консумация.

 

Това налага необходимост от използване на решения за предотвратяване на обратния поток във всички видове сгради – промишлени, обществени и жилищни. Те намират приложение в обществени водоснабдителни мрежи, предприятия от хранително-вкусовата индустрия, болнични водоснабдителни системи и др.
Предпазителите за обратен поток представляват механични устройства, които осигуряват физическа защита от възникването на това явление.

 

Обратният поток е нежеланото връщане на вода във водоснабдителната тръба от системата за питейна вода, което може да се превърне в сериозен проблем, особено когато съдържа опасни замърсители или бактерии. Може да възникне вследствие на обратно налягане или обратно връщане чрез сифон.
Обратно налягане се получава, когато налягането в потребителската инсталация е по-високо от това във водоснабдителната система. Това може да доведе до нежелано връщане на вода в обратна посока. До този дисбаланс в налягането може да се стигне при водоснабдителни инсталации в многоетажни сгради, системи с хидрофорни помпи и свързвания за котелни системи.

 

Обратното връщане чрез сифонаж се причинява от отрицателно или понижено налягане във водоснабдителната система, поради което вода може да бъде засмукана обратно във водопровода. Факторите, причиняващи това явление, са няколко – например ремонт или спукване на тръби, които са разположени по-ниско от точката на обслужване, понижено водопроводно налягане, дължащо се на висок черпателен дебит, както и недостатъчно голям диаметър на водоснабдителните тръби, водещ до висока скорост на водата и намалено налягане при смукателната страна на хидрофорна помпа.

 

За да възникне обратен поток, трябва да е налична действителна или потенциална връзка между водоснабдителната система и източник на замърсяване, например непитейна вода, промишлена течност или газ. Тази връзка може да е временна или непрекъсната и да е например между системата за питейна вода и инсталация за отопление или охлаждане, поливна система, байпасни контури или линии за водоподготовка.

 

Стандарт БДС EN 1717:2001 - Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

Този стандарт третира начините, използвани за предотвратяване на замърсяването на питейната вода в сградите и основните изисквания към защитните устройства срещу замърсяване при обратен поток. Изискванията за спазване на хигиената на този стандарт се прилагат за всички стандарти за системи или прибори, свързани с водоснабдителната система за питейно-битови нужди. Този стандарт определя минималните изисквания към стандартите за продукти на защитните устройства. Стандартите за продукти се използват в подробните спецификации. При отсъствие на стандарт за продукт, този стандарт се използва за справка при съставяне на спецификация за вече разработени продукти.

 

Референтна система за сертифициране NF – Против замърсяване на питейно-битови инсталации. Тази референтна система за сертифициране в момента се прилага за защитни устройства, използвани във водопроводни инсталации за предотвратяване на замърсяване от обратен поток.

 

Сертифицирането е признаване от трета страна на съответствието на характеристиките, показващи добавената стойност на продукта. Сертифицираните характеристики на приложението NF - Против замърсяване на водовопроводни инсталации са следните:

  • За предпазители за обратен поток тип BA (предпазители за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението.
  • За предпазители за обратен поток тип САа (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението
  • За предпазители за обратен поток тип САb (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението. Този предпазител за обратен поток е предназначен да бъде монтиран само на устройството за пълнене на интегрирана отоплителна система с бойлер.

 

Обратен поток възниква, когато обичайната посока на водоразпределителната мрежа се обърне. Обратен поток се създава от две независими явления, които могат да се случат и едновременно:

 

ОБРАТЕН СИФОНАЖ

обратен поток причини

СВРЪХНАЛЯГАНЕ

 

 

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток CA2096 се състоят от двоен възвратен клапан и зона, свързана с атмосферата. Предотвратителят на обратния поток CA2096 е с проверима зона за понижено налягане и прикрепена фуния. В случай на спад на налягането след устройството или свръхналягане преди устройството, вторият възвратен клапан пропуска вода, средната секция е отворена към атмосферата, което разделя двете вериги и забранява навлизане всякакъв обратен поток от замърсена вода в инсталацията.

 

CA 2096 са проектирани да защитават инсталации с нисък риск или периодичен риск, които въпреки това изискват система за предотвратяване на обратен поток: при oтоплителни системи с мощност до 70 kW, вендинг машини, лабораторно оборудване.

 

Сертифициране: тип САb (предпазител за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението. Този предпазител за обратен поток е предназначен да бъде монтиран на устройството за пълнене на интегрирана отоплителна система с бойлер.

 

 

 

WATTS SOCLA CA2096 УСТРОЙСТВО СРЕЩУ ОБРАТЕН ПОТОК ОТ КОТЛИ И ПЕРАЛНИ ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

 

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток CA9C се състоят от 2 възвратни клапана, филтър и зона, свързана с атмосферата. Предотвратителят на обратния поток CA9C има прикрепена фуния. В случай на спад на налягането след устройството или свръхналягане преди устройството, вторият възвратен клапан пропуска вода, средната секция е отворена към атмосферата, което разделя двете вериги и забранява навлизане всякакъв обратен поток от замърсена вода в инсталацията.

 

CA9C са проектирани да защитават инсталации за питейна вода с периодичен риск за предотвратяване на обратен поток: при монтирани oтоплителни системи с мощност над 45 kW, вендинг машини, лабораторно оборудване, перални и т.н.

 

Сертифициране: тип САа (предпазител за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу потока

 

 

WATTS CA9C ДОМАШНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАТЕН ПОТОК ЦЕНА

 

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток BABM се състоят от два клапана (входен и изходен), предпазен клапан и фуния. Предотвратителят на обратния поток BABM предпазва мрежата за питейна вода чрез прекъсване на на захранването, изпразване и източване до отпадъци в случай на опасност от връщане на водата обратно в главния тръбопровод

 

Сертифициране: тип BA (предпазител за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението

 

 WATTS SOCLA BA BM BABM УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАТЕН ПОТОК ЦЕНА

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток BA4760 се състоят от три зони на налягане: горна, междинна и долна камера, две независими невъзвратни устройства, разделящи междинната зона една от друга. Предотвратителят на обратния поток BA4760 предпазва мрежата за питейна вода чрез прекъсване на на захранването, изпразване и източване до отпадъци в случай на опасност от връщане на водата обратно в главния тръбопровод

 

Сертифициране: тип BA (предпазител за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението

 

 WATTS SOCLA BA4760 УРЕД СРЕЩУ ОБРАТЕН ПОТОК

 

 

 

WATTS LOGO

 

Watts EMEA Holding B.V. е европейско подразделение на международния холдинг Watts Water Technologies.
WATTS е водещ производител и доставчик на продукти и решения, използвани в областта на водите, канализацията, отоплението, вентилацията, климатизацията, приборостроенето и електрониката

Филтри
Марки
Цена
Подреди по
Подреди по