ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

Socla BA4760 DN150 Устройство срещу обратен поток

9 732,00 лв.
 • Марка: WATTS
 • Продуктов номер: 149B3400

В сградните водопроводни инсталации често се срещат кръстосани връзки - точките от мрежата, в които система за питейна вода се свързва със система за непитейна вода. Устройствата BA се използват за да се предотврати обратният поток, тъй като тогава има опасност от замърсяване на питейната вода в сградата. Кръстосани връзки се появяват в уреди като перални и съдомиялни, котли, термопомпи, в точките на свързване на противопожарната система към водопровода. За да се избегне компрометиране на питейната вода във водопровода, се препоръчва поставянето на предпазител за обратен поток. Тези устройства защитават мрежата за питейна вода, като прекъсват подаването на вода, изпразват и изсмукват отпадъците в случай на опасност водата да бъде върната обратно в главния тръбопровод.

Устройствата за предотвратяване на обратния поток BA4760 се състоят от три зони на налягане: горна, междинна и долна камера, две независими невъзвратни устройства, разделящи междинната зона една от друга. Предотвратителят на обратния поток BA4760 предпазва мрежата за питейна вода чрез прекъсване на на захранването, изпразване и източване до отпадъци в случай на опасност от връщане на водата обратно в главния тръбопровод

 

Предпазител за обратен поток с контролирана зона за намалено налягане Watts Socla BA4760

 • Предотвратител на обратния поток с проверима зона за понижено налягане с вградена фуния, с присъединяване на фланцеви връзки
 • Предотвратителят на обратния поток с контролирана зона за намалено налягане BA 4760 се състои от три зони на налягане: горна, междинна и долна камера, две независими невъзвратни устройства, разделящи междинната зона една от друга, нормално затворени, когато няма вода и изпускателно устройство (в отворено състояние въздух) в междинната зона, нормално отворена при изключена вода
 • Лесна поддръжка благодарение на лесен монтаж и демонтаж, подсилена дълготрайност; лесен достъп; компактен дизайн за спестяване на място; намалени загуби на налягане; висококачествени материали; фланцеви връзки съгласно БДС EN 1092-2
 • Корпус от чугун с епоксидно покритие. Пружини от неръждаема стомана. В комплект с дренажна система с чугунена фуния.
 • Състои се от три зони на налягане: горна, междинна и долна камера, две независими невъзвратни устройства, разделящи междинната зона една от друга
 • Предпазителят за обратен поток отговаря напълно на изискванията на европейските стандарти БДС EN 1717:2001 и БДС EN 12729, които се отнасят за защитата срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общите изисквания към устройствата за предотвратяване на замърсяване при обратен поток
 • Сертифициране: тип BA (предпазител за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението
 • Размер на тръбната връзка (фланцева): DN150 PN10/16
 • Номинален диаметър: DN150
 • Максимален дебит: 300 m3/h
 • Работни течности: вода
 • Приложения: Предназначен за защита на мрежите за подаване на питейна вода срещу обратния поток на рискови течности до категория 4 съгласно БДС EN1717. Устройството е предназначено да предотврати обратното изтичане на замърсена вода в мрежата за питейна вода в резултат на обратното налягане или обратен сифонаж, когато налягането пред устройството е по-ниско от налягането след него. За системи, които могат да генерират рискове от замърсяване като:
  • Професионални мрежи: промишлени съоръжения, повърхностна обработка, химическа промишленост
  • Санитарни мрежи: болници, лаборатории, диализни центрове, пречистване на вода
  • Технически мрежи: отопление, климатизация, напояване, водоразпределители, пръскачки
 • Инсталиране: Трябва да се монтира на достъпно място, без опасност от заливане с вода - клапанът не трябва да се монтира там, където има някаква възможност въздушната междина да се потопи или наводни. Непосредствено преди устройството трябва да се монтира филтър, препоръчително от типа Watts Y333P (поръчва се отделно)
 • Указания за монтаж: Хоризонтална позиция при монтажа. Обезвъздушете внимателно инсталацията (в незамърсена атмосфера); изпускателният клапан трябва да може да е оразмерен за целия изискуем дебит; трябва да се осигури защита срещу замръзване или екстремни температури. Защитното устройство трябва да бъде инсталирано от квалифициран техник. (Моля, вижте монтажната инструкция)
 • Поддръжка: Тестване: В съответствие с националните законови разпоредби, BA рябва да се проверява редовно от оторизиран техник по поддръжка. Трябва да се извършва годишен функционален тест на предпазителя на обратния поток, направен с тестов комплект с манометър и маркучи. Този тест на оборудването трябва да се извършва поне веднъж на две години. (Моля, вижте монтажната инструкция)
 • Ремонтни комплекти: Ремонтните комплекти са налични при поръчка и правят възможна подмяната на специфичната дефектна част на предпазителя на обратния поток BA 4760. (Моля, вижте монтажната инструкция)
 • Материал на тялото и капачката: ковък чугун EN-GJS-400-15 с епоксидно покритие
 • Материал на мембраната: EPDM
 • Материал на дренажния кран: месинг CW625N R350mini
 • Материал на клапаните: неръждаема стомана и месинг
 • Материал на пружините: неръждаема стомана X10CrNi18-8 AISI 302
 • Материал на дренажната фуния: ковък чугун EN-GJS-400-15
 • Монтажна дължина: 630 mm
 • Връзка към дренажната фуния: Ø 80 mm
 • Максимално налягане в системата: 10 bar
 • Максимална работна температура: 65°C
 • Тегло: 83.5 kg
 • Съвместим стандарт: предотвратителите на обратния поток с проверима зона за понижено налягане BA 4760 за защита на мрежите за питейна вода срещу връщане на замърсен флуид от категории 4 отговарят на нормите БДС EN1717
 • Фланцеви връзки съгласно БДС EN 1092-2
 • Одобрения: NF, WRAS, ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
 • Конструктивните и тестовите му характеристики го правят подходящ за монтаж в противопожарни системи с максимално налягане 12 bar

 

 

 

SOCLA BABM устройство предпазител от обратен поток на водата цена

 

 

 

 

устройство за обратен поток ba4760 watts socla на фланци

 

 

 

 

 

соцла ба4760 socla ba4760 razmeri размери цена

 

 

 

 

Осигуряването на чиста и безопасна питейна вода е предизвикателство предвид съществуването на множество потенциални химични замърсители. В допълнение, съществуват и редица начини, по които водоснабдителните системи могат да бъдат свързани с други системи. Наличието на обратен поток във водоснабдителната мрежа води до замърсяване на водата, правеща я негодна за консумация.

Това налага необходимост от използване на решения за предотвратяване на обратния поток във всички видове сгради – промишлени, обществени и жилищни. Те намират приложение в обществени водоснабдителни мрежи, предприятия от хранително-вкусовата индустрия, болнични водоснабдителни системи и др.
Предпазителите за обратен поток представляват механични устройства, които осигуряват физическа защита от възникването на това явление.

Обратният поток е нежеланото връщане на вода във водоснабдителната тръба от системата за питейна вода, което може да се превърне в сериозен проблем, особено когато съдържа опасни замърсители или бактерии. Може да възникне вследствие на обратно налягане или обратно връщане чрез сифон.
Обратно налягане се получава, когато налягането в потребителската инсталация е по-високо от това във водоснабдителната система. Това може да доведе до нежелано връщане на вода в обратна посока. До този дисбаланс в налягането може да се стигне при водоснабдителни инсталации в многоетажни сгради, системи с хидрофорни помпи и свързвания за котелни системи.

Обратното връщане чрез сифон се причинява от отрицателно или понижено налягане във водоснабдителната система, поради което вода може да бъде засмукана обратно във водопровода. Факторите, причиняващи това явление, са няколко – например ремонт или спукване на тръби, които са разположени по-ниско от точката на обслужване, понижено водопроводно налягане, дължащо се на висок черпателен дебит, както и недостатъчно голям диаметър на водоснабдителните тръби, водещ до висока скорост на водата и намалено налягане при смукателната страна на хидрофорна помпа.

За да възникне обратен поток, трябва да е налична действителна или потенциална връзка между водоснабдителната система и източник на замърсяване, например непитейна вода, промишлена течност или газ. Тази връзка може да е временна или непрекъсната и да е например между системата за питейна вода и инсталация за отопление или охлаждане, поливна система, байпасни контури или линии за водоподготовка.

 

Стандарт БДС EN 1717:2001 - Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

Този стандарт третира начините, използвани за предотвратяване на замърсяването на питейната вода в сградите и основните изисквания към защитните устройства срещу замърсяване при обратен поток. Изискванията за спазване на хигиената на този стандарт се прилагат за всички стандарти за системи или прибори, свързани с водоснабдителната система за питейно-битови нужди. Този стандарт определя минималните изисквания към стандартите за продукти на защитните устройства. Стандартите за продукти се използват в подробните спецификации. При отсъствие на стандарт за продукт, този стандарт се използва за справка при съставяне на спецификация за вече разработени продукти.

Референтна система за сертифициране NF – Против замърсяване на питейно-битови инсталации. Тази референтна система за сертифициране в момента се прилага за защитни устройства, използвани във водопроводни инсталации за предотвратяване на замърсяване от обратен поток.

Сертифицирането е признаване от трета страна на съответствието на характеристиките, показващи добавената стойност на продукта. Сертифицираните характеристики на приложението NF - Против замърсяване на водовопроводни инсталации са следните:

 • За предпазители за обратен поток тип BA (предпазители за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението.
 • За предпазители за обратен поток тип САа (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението
 • За предпазители за обратен поток тип САb (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението. Този предпазител за обратен поток е предназначен да бъде монтиран само на устройството за пълнене на интегрирана отоплителна система с бойлер.

 

Обратен поток възниква, когато обичайната посока на водоразпределителната мрежа се обърне. Обратен поток се създава от две независими явления, които могат да се случат и едновременно

 

ОБРАТЕН СИФОНАЖ

обратен поток причини

СВРЪХНАЛЯГАНЕ

 

 

 

 

КАТАЛОГ УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ОБРАТЕН ПОТОК WATTS SOCLA BA 4760

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ОБРАТЕН ПОТОК WATTS SOCLA BA 4760

 

 

 

Продукта се доставя с предварителна заявка.

 

Производител: Watts Industries. Гаранционен срок: 24 месеца

 

 

WATTS LOGO

 

Watts EMEA Holding B.V. е европейско подразделение на международния холдинг Watts Water Technologies.
WATTS е водещ производител и доставчик на продукти и решения, използвани в областта на водите, канализацията, отоплението, вентилацията, климатизацията, приборостроенето и електрониката

Доставка, цена, плащане
Гаранционен срок, фактури
Връщане на продукти
Снимки на продуктите
За AQUA.STORE
Доставка, цена, плащане

Цени: Всички посочени цени са в български лев (BGN) и включват ДДС.

Срок за доставка: Доставката на налични стоки се извършва в срок от 1 до 4 работни дни. За стоки, които се доставят по заявка е посочен срока им за доставка. Ако не е посочен такъв ще бъдете своевременно уведомени.

Цена за доставка: Безплатна доставка при поръчка над 150 лв със СПИДИ (SPEEDY). При поръчки под тази стойност стойността се определя автоматично от системата съгласно действащата тарифа на избрания куриер.

Начин на доставка: Стоките се доставят с куриерска фирма SPEEDY или ЕКОНТ до Ваш адрес или до офис на избрания куриер. За обемни пратки, доставката може да се извърши от други превозвачи.

Начини на плащане: Заплащане на куриера в брой или с банкова карта или авансово с банков превод по сметка в Уникредит Булбанк

Гаранционен срок, фактури

Гаранционен срок: Гаранционният срок е посочен за всеки продукт. Ако не е оказан конкретен гаранционен срок то той се счита 24 (двадесет и четири) месеца от датата на поръчката. Изключение правят консумативите и резервните части.

Фактуриране: При желание на клиента се издава данъчна фактура по ЗДДС винаги, когато са попълнени необходимите реквизити в специализираните полета преди финализиране на поръчката. Не е възможно издаване на фактура на по-късен етап.

Връщане на продукти

Можете да върнете закупените от нас продукти в рамките на 14 календарни дни от датата на закупуването при следните условия: 

 • Продуктите са в оригиналната си фабрична опаковка.
 • Няма следи от употреба, зацапване, нарушен търговски външен вид или нарушена цялост на опаковката.
 • Да включите копие от поръчката.
 • Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка.

Ще възстановим стойността им без стойността на доставката. Всички суми се възстановяват само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка на e-mail: sales@akva.bg и получаването на продуктите.

 

Адрес за връщане на продукти: Бургас 8011, жк Меден рудник, бл. 356 (Арена), партер

Получател: АКВА СИСТЕМИ ЕООД, тел. 056 990799

 

Снимки на продуктите

Въпреки, че се стремим всеки продукт да има собствена снимка е възможно за някой от продуктите посочената снимка да не отговаря напълно на действителния продукт поради промени в производството, опаковката и някои от конструктивните елементи и размери на продукта.

За AQUA.STORE

AQUA.STORE е електронен магазин на АКВА СИСТЕМИ ЕООД.

Компанията е създадена през 2006 г. Целите на компанията са въвеждането на българския пазар на качествени, нови и иновативни продукти. Ние сме официален директен дистрибутор за Република България на над 40 компании от Европа и САЩ.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД разполага със сервиз в Бургас.