ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

S2 Solar3 UPM3 25-75 8-38 l/min 1" Соларна помпена група с деаератор

894,00 лв.
 • Марка: BRV
 • Продуктов номер: 325475

Помпена група двущрангова S2 Solar3 Grundfos UPM3 Solar 25-75 8/38 l/min 1" с деаереатор

 

Групата е напълно окомплектована и тествана и се състои от:

 

ВРЪЩАЩА ЛИНИЯ:

 • Циркулационна помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 180. Захранващо напрежение: 230V, 50 Hz, температурен клас TF 110, изолационен клас IPXD4, Max: 1.0 MPa (10 bar). VDE, CE маркировка.
 • Сферичен кран DN20 с възвратен клапан 10 mbar, който може да бъде премахнат чрез завъртане на дръжката под ъгъл от 45 градуса) осигурен с термометър на дръжката на крана (термометър оцветен в синьо с обхват 0 ÷ 120 °C).
 • Предпазна група за налягане от 6 bar (предпазен клапан) с манометър с диаметър 63 mm, 0-10 bar и връзка 3/4" М за мембранен разширителен съд.

 

ПОДАВАЩА ЛИНИЯ:

 • Сферичен кран DN20 с възвратен клапан 10 mbar, който може да бъде премахнат чрез завъртане на дръжката под ъгъл от 45 градуса) осигурен с термометър на дръжката на крана (термометър оцветен в червено с обхват 0 ÷ 120 °C)
 • Деаератор

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Изолационна кутия от експандиран полипропилен (размери: 277x425x150 mm)
 • Междуосево разстояние: 125 mm
 • Планка за захващане на гърба на групата, ползволяваща бърз монтаж
 • Устойчивост на ниска и висока температура. Постоянна температура до 120 °C (за 20 секунди до 160 °C), а за кратки интервали до 140 °С, минимална температура -10 °С
 • Системно налягане: макс. до 10 bar
 • Максимален дебит на помпата: 3 m³/h
 • Максимален напор на помпата: 7,5 m
 • Диапазон на регулатора на дебит: 8 ÷ 38 l/min, с възможност за регулиране от потребителя.
 • Тръбни връзки: 1", външни резби.
 • Оптимизирана за малки дебити
 • Антикорозионно покритие - устойчивост на вода, водни разтвори на гликоли и инхибитори.
 • Консумирана мощност: 2 ÷ 45 W
 • Ecodesign 2015: EEI≤0.20 part 3
 • Подходяща за колекторни полета с площ от 8 до 38 кв.м; топлинна мощност до 50 kW
 • 100% европейско производство.

 

Помпа

 • Циркулационна помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 180
 • Помпа с пулсово-широчинна модулация (PWM сигнал) за промяна на оборотите
 • Включен захранващ кабел с куплунг за помпата
 • Сигнален кабел тип Mini Superseal не е включен в доставката и може да се поръча допълнително (позволява свързването на помпата към подходящ контролер за диференциална температура, например Sorel STDC, MTDC, LTDC, XTDC и други, за да може да бъде използван PWM входа на помпата)
 • Захранващо напрежение: 1x230V, 50 Hz
 • Температурен клас: TF 110 (max. 110 oC)
 • Изолационен клас: IPXD4
 • Системно налягане: 1.0 MPa (max. 10 bar).
 • Антикорозионно покритие на корпуса на помпата - устойчивост на вода, водни разтвори на гликоли и инхибитори.
 • Консумирана мощност: 2 ÷ 45 W.
 • Директива Ecodesign 2015: EEI≤0.20, част 3
 • VDE, CE маркировка

 

Характеристики на циркулационна помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 180

 

Grundfos UPM3 Solar е високоефективна циркулационна помпа, която предлага гъвкави решения за топлинни слънчеви системи. Тя е проектирана да работи както със, така и без PWM сигнал, което позволява да обновявате системите си, без да е необходимо да сменяте контролера. Помпата е проектирана за използване в термични слънчеви системи с или без външно PWM управление на скоростта, използвайки Mini Superseal сигнален кабел за връзка (доставя се само при поискване). Чрез потребителския интерфейс или фабрично предварително зададената настройка помпата може да работи в един от следните режими

 • 4 режима при постоянна крива (работи без PWM сигнал)
 • 4 PWM режима с различни профили на С-криви (помпата спира при липса на PWM сигнал)

 

UPM3 solar

 

 

Технически параметри

 • Максимална температура на околната среда: +70 ° С
 • Максимална температура на флуида: + 110 °C (за кратки интервали до +130 °C)
 • Максимално налягане в системата: 1 МРа (10 bar)
 • Минимално входно налягане 0,05 МРа (0,5 bar) при температура на течността 95 °С
 • Минимална температура на флуида : 0 °С
 • Относителна влажност на въздуха Максимум 95%
 • Температура на съхранение -40 °С до + 75 °С
 • Номинално захранващо напрежение ЕС: 1 х 230 V + 10%/-15%, 50 Hz
 • Минимално захранващо напрежение 160 VAC (с намалена производителност)
 • Защита на двигателя: Двигателят е защитен посредством електрониката в контролната кутия и не изисква външна защита!

 

Алармени кодове

В случай на проблем с работата, ще се появи код за грешка, както е показано по-долу:

Дисплей

Индикация

Операция

Действие

Червен LED, Жълт LED #5

Блокирал ротор на помпата

-

Да се разблокира ротора

Червен LED, Жълт LED #4

Прекалено ниско напрежение

-

Проверете захранващото напрежение

Червен LED, Жълт LED #3

Електрическа грешка

Помпата спира по ниско напрежение или има сериозен проблем

Променете напрежението или заменете помпата

 

Когато циркулационната помпа работи, LED 1 е зелен. Четирите жълти светодиода показват текущата консумация на енергия (P1), както е показано в таблицата. Когато режимът на работа е активен, всички активни светодиоди постоянно се включват, за да се разграничи този режим от режима на избор. Ако циркулаторът е спрян от външен сигнал, светодиодът 1 мига в зелено.

 

 

За да покажете настройката, която понастоящем се използва от помпата, натиснете кратко натиснат бутона. Прочетете избрания режим, като изучите менюто за настройки. След две секунди индикаторът се връща в режим на работа.

За да промените настройката на помпата, натиснете бутона на помпата за 2-10 секунди, когато помпата ще покаже избраната настройка в съответствие с менюто за настройки. Натискането на бутона премества помпата между различните настройки. Нагласете желаната настройка с помощта на менюто.

Може да бъдат избрани следните режими:

 • Режими CONSTANT CURVE – ПОСТОЯННА КРИВА
 • Режими PWM C PROFILE – ШИМ ПРОФИЛ – при ползване на ШИМ (PWM C сигнал)

 

 

 

Навигация

Функция за заключване на бутоните. Целта на функцията за заключване на клавишите е да се избегне случайна промяна на настройките и злоупотреба. Когато функцията за заключване на клавишите е активирана, всички продължителни натискания на клавиши ще бъдат игнорирани. Това предотвратява влизането на потребителя в "избор на режим на настройка" и позволява  да видите областта "режим на показване". Ако натиснете клавиша за повече от 10 секунди, можете да превключвате между активиране / деактивиране на функцията за заключване на клавишите. Когато направите това, всички светодиоди, с изключение на червеният светодиод ще мигнат за секунда, което показва, че заключването е превключено.

 

 

Електрическо свързване

 

 

Електрическият контакт на помпата трябва да бъде свързан към контакт 230 V 50 Hz от квалифициран електротехник в съответствие с горната диаграма. Този контакт не изисква двуполюсен прекъсвач. Електрическият контакт трябва да е снабден с предпазител до 10 A. Помпата трябва да бъде изключена от електрическата мрежа преди извършване на всякакви работи по поддръжката

 

 

PWM сигнален кабел се доставя при допълнителна заявка

 

 
 
 

 

 

 

Хидравлични съпротивления на дебитомера

В диаграмата са посочени загубите на налягане при ползване на вода. При работа с гликолови смеси показанието на дебитомера трябва да се умножи съответно със следните корекционни фактори:

 • 0,9 - при концентрация на гликоли 20-30%
 • 0,8 - при концентрация на гликоли 40-50%

 

 

 

Настройка

Отчитането става съгласно долната част на подвижната част на индикатора. Възможен е вертикален или хоризонтален монтаж без посоката на потока да оказва значение. За коректно показание трябва да се осигури прав участък с дължина поне 5 пъти от диаметъра на тръбата. 

 
 

 

 

Затваряне:

 

 

 

Отваряне:

 

 

 

Избор на необходимия дебит при термални соларни системи

Ако производителят на слънчевите колектори или проектантът на инсталацията не е препоръчал конкретна стойност, за всеки 1 квадратен метър активна колекторна площ се предвижда дебит на топлоносителя 1 l/min. 

Пример: Соларна система с 6 панела с активна колекторна площ по 2.3 кв.м има нужда от дебит 13.8 l/min ( 6 x 2.3 ). Съгласно това изчисление се подбира регулатор с подходящия диапазон.

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЕБИТОМЕР

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОМПА GRUNDFOS UPM3 SOLAR 25-75

 

 

 

Производител: BRV Bonetti Rubinetterie Valduggia S.r.l., Италия. Гаранционен срок: 24 месеца. 

 

лого BRV 

 

BRV Bonetti Rubinetterie Valduggia S.r.l. присъства на международния пазар като утвърден производител на компоненти за отоплителни и хидравлични системи от 1970 г. Производството включва от основни компоненти като сферични кранове и фитинги, до термостатични клапани, до най-модерните продукти от програмата ModvlvS. Те също така задоволяват най-новите нужди от интегриране в традиционните отоплителни системи на енергия, произведена от възобновяеми източници

Доставка, цена, плащане
Гаранционен срок, фактури
Връщане на продукти
Снимки на продуктите
За AQUA.STORE
Доставка, цена, плащане

Цени: Всички посочени цени са в български лев (BGN) и включват ДДС.

Срок за доставка: Доставката на налични стоки се извършва в срок от 1 до 4 работни дни. За стоки, които се доставят по заявка е посочен срока им за доставка. Ако не е посочен такъв ще бъдете своевременно уведомени.

Цена за доставка: Безплатна доставка при поръчка над 150 лв със СПИДИ (SPEEDY). При поръчки под тази стойност стойността се определя автоматично от системата съгласно действащата тарифа на избрания куриер.

Начин на доставка: Стоките се доставят с куриерска фирма SPEEDY или ЕКОНТ до Ваш адрес или до офис на избрания куриер. За обемни пратки, доставката може да се извърши от други превозвачи.

Начини на плащане: Заплащане на куриера в брой или с банкова карта или авансово с банков превод по сметка в Уникредит Булбанк

Гаранционен срок, фактури

Гаранционен срок: Гаранционният срок е посочен за всеки продукт. Ако не е оказан конкретен гаранционен срок то той се счита 24 (двадесет и четири) месеца от датата на поръчката. Изключение правят консумативите и резервните части.

Фактуриране: При желание на клиента се издава данъчна фактура по ЗДДС винаги, когато са попълнени необходимите реквизити в специализираните полета преди финализиране на поръчката. Не е възможно издаване на фактура на по-късен етап.

Връщане на продукти

Можете да върнете закупените от нас продукти в рамките на 14 календарни дни от датата на закупуването при следните условия: 

 • Продуктите са в оригиналната си фабрична опаковка.
 • Няма следи от употреба, зацапване, нарушен търговски външен вид или нарушена цялост на опаковката.
 • Да включите копие от поръчката.
 • Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка.

Ще възстановим стойността им без стойността на доставката. Всички суми се възстановяват само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка на e-mail: sales@akva.bg и получаването на продуктите.

 

Адрес за връщане на продукти: Бургас 8011, жк Меден рудник, бл. 356 (Арена), партер

Получател: АКВА СИСТЕМИ ЕООД, тел. 056 990799

 

Снимки на продуктите

Въпреки, че се стремим всеки продукт да има собствена снимка е възможно за някой от продуктите посочената снимка да не отговаря напълно на действителния продукт поради промени в производството, опаковката и някои от конструктивните елементи и размери на продукта.

За AQUA.STORE

AQUA.STORE е електронен магазин на АКВА СИСТЕМИ ЕООД.

Компанията е създадена през 2006 г. Целите на компанията са въвеждането на българския пазар на качествени, нови и иновативни продукти. Ние сме официален директен дистрибутор за Република България на над 40 компании от Европа и САЩ.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД разполага със сервиз в Бургас.