ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

Модулни помпени системи за отопление и охлаждане

 

Модулни помпени системи MODUBOX и MODULUS. Това са многозонови разпределителни помпени системи за мулти-зоново отопление или охлаждане. Изключително компактната им конструкция позволява хидравлично свързване на няколко зони (клона), като може да се избира между директни помпени групи - без смесване; моторизирани смесителни помпени групи с моторни задвижки, смесителни помпени групи с термостатични смесители с пряко действие, помени групи с топломери, студомери, антикондензни групи и други

 

МОДУБОКС (MODVBOX) е модулна многозонова разпределителна помпена система за мулти-зоново отопление или охлаждане за монтаж на стена. Изключително компактната й конструкция позволява хидравлично свързване на до три зони (клона), като може да се избира между: директна помпена група - без смесване; моторизирана смесителна помпена група с моторна задвижка и/или смесителна помпена група с термостатичен смесител с пряко действие.

 

модубокс разпределително табло за термопомпа и котел цена

 

Първичният кръг на МОДУБОКС (MODVBOX) към котела или термопомпата включва 2 спирателни клапана 1" външни резби, разпределителен колектор (или разпределителен колектор с вграден хидравличен сепаратор). Сепараторът позволява хидравличното изключване на първичния от вторичния кръг на инсталацията и позволява по-голяма обемна циркулация на използвания топлоносител за пренос на топлина по отношение на това, което циркулира в котела. В същото време температурата на връщане в котела се намалява, като по този начин се гарантира повишаване на ефективността на инсталацията. В първичния кръг има включен обезвъздушителен клапан и обезвъздушителна камера. Вградената разклонителна кутия в групата улеснява електрическото окабеляване и осигурява степен на защита от външни въздействия (прах и влага) IP55.

 

За една цялостна система МОДУБОКС трябва да се избере 1 колекторна група и до 3 помпени възела МОДУБОКС като видовете и местата им в кутията са по избор.

 

Продуктови номера на вариантите с колектор с хидравличен сепаратор (2 в 1) или само с колектор, с включена вътрешна топлинна изолация са:

 • Колекторна кутия МОДУБОКС с колектор с хидравличен сепаратор (в едно), с топлинна изолация:  код 402554ISO-04M-HW 
 • Колекторна кутия МОДУБОКС с колектор, с топлинна изолация: код 402554ISO-04M-HV

МОДУБОКС във вариант с колектор с хидравличен сепаратор (в едно) се използва обикновено при стенни газови котли или термопомпи, които не се нуждаят от горещ (студен) буферен съд. Когато в системата има монтиран буферен резервоар, например при термопомпа над 14-16 kW, или когато има котел на биомаса, тогава стандартно изполваме варианта на МОДУБОКС с обикновен колектор 

 

Модулната система МОДУБОКС (MODVBOX) позволява избор между три вида помпени линии (зони):

 • Директна помпена група - без смесване - за използване към зони с бойлер, радиатори, конвектори, въздушни завеси, топловъздушни апарати и др.
 • Смесителна помпена група с моторна задвижка (избор между 3-точкова 230V или модулираща 0-10 V) -  за използване към зони с подово или друг тип лъчисто отопление (охлаждане), конвектори, въздушни завеси, топловъздушни апарати и др.
 • Смесителна помпена група с термостатичен смесител с пряко действие - за използване към зони с подово или друг тип лъчисто отопление (охлаждане), конвектори, въздушни завеси, топловъздушни апарати и др.

 

помпени групи за отопление цена

 

ModvlvS е модулна система за отоплителни и соларни системи, БГВ, системи с биомаса и др., за бързо и гъвкаво проектиране и изпълние.

Гамата най-общо включва:

 • Помпени групи за отоплителни системи (нискотемпературни и среднотемпературни схеми) - директни, със смесителни вентили със задвижки, с антикондензационни вентили, със смесителни вентили с пряко действие, с топломери, с или без наличие на байпасен клапан и др.
 • Помпени групи за битова гореща вода
 • Помпени групи за соларни инсталации
 • Колектори и хидравлични разединители
 • Топлообменници
 • Предпазни групи
 • Контролери по външна и диференциална температура
 • Аксесоари 

ModvlvS позволява изпълнението на сложни системи в топлотехниката.

Предлагат се 3 основни серии спрямо номиналния дебит:

 • DN20 - за топлинна мощност до 35 kW с помпени групи и колектори с размер 3/4"
 • DN25 - за топлинна мощност до 50 kW с помпени групи и колектори с размер 1" 
 • DN32 - за топлинна мощност до 111 kW с помпени групи и колектори с размер 1 1/4" 

 

 

Смесителна група за подово отопление цена

 

Смесителни групи за подово отопление с трипътен термостатичен смесителен вентил BRV 686 / 687 FIX. Комплектът служи за настройка на ниско-температурен кръг в отоплителна система (примерно за подово-лъчисто отопление) посредством вградения в него термостатичен трипътен смесителен вентил и циркулационна помпа. Благодарение на много компактните си размери, може да се монтира директно в разпределителната кутия на инсталациите за лъчисто отопление като позволява монтаж от дясната страна или от лявата страна на колектора

 

 

смесителна група за котел на дърва цена

 

Антикондензационни помпени възли с термостатичен контрол MCCS - помпа против кондензация с термостатичен контрол. Помпата против кондензация позволява директно свързване на източника на твърдо гориво към отоплителната система или към буферния резервоар без допълнително оборудване

 

 

помпена група за битова санитарна вода рециркулация цена

 

DomvS Circ е рециркулационен комплект за акумулатори за битова гореща вода (БГВ) с настройваема температура. DomvS Circ 2 е предварително сглобен комплект, който позволява по изключително лесен начин да се свърже линията на битовата гореща вода (БГВ) на водопроводната система към акумулатора (бойлера)

 

 

лого BRV 

 

BRV Bonetti Rubinetterie Valduggia S.r.l. присъства на международния пазар като утвърден производител на компоненти за отоплителни и хидравлични системи от 1970 г. Производството включва от основни компоненти като сферични кранове и фитинги, до термостатични клапани, до най-модерните продукти от програмата ModvlvS. Те също така задоволяват най-новите нужди от интегриране в традиционните отоплителни системи на енергия, произведена от възобновяеми източници

 

AQUA.STORE като част от АКВА СИСТЕМИ ЕООД е официален дистрибутор на BRV Bonetti Rubinetterie Valduggia за България

Филтри
Марки
Цена
Подреди по
Подреди по