ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

Atlas RO.2.2540 200 L/h Система с обратна осмоза

15 786,00 лв.
 • Марка: ATLAS FILTRI ENGINEERING
 • Продуктов номер: NEA0500006

Система с обратна осмоза, производство на Atlas Filtri Engineering - Италия

 • Модел: RO.2.2540 (RO 200)
 • Максимална производителност (капацитет) (литри за 1 час): 200 L/h
 • Максимална производителност (капацитет) на системата (литри за 1 час), пермеат ± 10% (T=20°C): 180 L/h */**
 • Брой на мембраните: 2
 • Тип на мембраната: 2540
 • Окончателно отхвърляне на солта: 95%
 • Максимално възстановяване с омекотена вода: 30 ÷ 50%
 • Минимално и максимално налягане на захранващата вода: 2 ÷ 5 bar
 • Минимална и максимална температура на захранващата вода: 5°C ÷ 35°C
 • Минимален дебит на захранваща вода: 800 l/h
 • Минимална и максимална температура на околната среда: 5°C ÷ 40°C
 • Работно налягане: 12 bar
 • Обща инсталирана мощност: 550 W
 • Монофазно електрическо захранване: 1 x 230 V, 50 Hz (3x400V и 60 Hz по запитване)
 • Захранващо свързване: G 3/4” F
 • Пермеат / изпускателна връзка: G 1/2” F
 • Габаритен размер на системата: 940 x 520 x H 1550 mm

 

Спецификации

 

 • ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕКЦИЯ. Състои се от 10” DUPLEX филтърна група: първи етап въглероден патрон, втори етап патрон със степен на филтриране 5 микрона
 • СЕКЦИЯ ЗА НАЛЯГАНЕ: Състои се от месингова ротационна електрическа помпа с байпас.
 • ПЕРМЕАТНА СЕКЦИЯ: Състои се от високопроизводителни и с ниска консумация пермеатори за обратна осмоза. Мембраните са затворени в PRFV съдове, способни да издържат на работно налягане до 21 bar. RO200: 2 мембрани в 2 съда.
 • МАРКУЧИ: Маркучи за захранване, високо налягане и изпускане от PVC PN16; пермеатни маркучи от материал, подходящ за налягания до 10 bar
 • КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И ХИДРАВЛИЧЕН КОНТРОЛ

- Манометър за захранващо налягане при мембраните след 5 микронен филтър
- Визуален уред за пермеат, концентрат и рециркулационен поток
- Регулатори на потока, рециркулацията и изпускането
- Защитен пресостат със системно заключване за ниско ниво на подаващата вода
- Защитен пресостат със системно заключване за захранване на пермеатор високо налягане
- Мембранен соленоиден клапан за управление на захранването на системата
- Мембранни електромагнитни клапани за управление на модулния поток
- Сонди за проводимост за захранваща вода и пермеат
- Плавно стартиране и спиране 
- Настройка за инжектиране на химичен реагент срещу варовик

 • ОПОРНА РАМКА: вградена от неръждаема стомана AISI 304, в комплект със скоби, фиксиращи яки за съдове и маркучи, клапани и връзки, проводници за различни приложения, електрически контролен панел.
 • ПРИ ПОИСКВАНЕ (опции, не са вкючени)

- UV лампа на линията на пермеата
- Дозираща система против варовик
- Старт/стоп с пресостат
- Кондуктомер на линията за пермеат
- Смесваща линия за крайно регулиране на проводимостта.
- UL сертифицирани и маркирани компоненти и контролен панел

 • ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНО ТАБЛО
  - Електрическа кутия с клас на защита: IP55
  - Изграден с микропроцесори и снабден с цифров дисплей
  - Цифров кондуктомер с LCD дисплей за отчитане на проводимостта на захранващата вода и произведената вода
  - Аларма с визуално описателен дисплей за вида на проблема: ниско налягане на захранващата вода; високо налягане подаване на пермеат; висока проводимост пермеат
  - Показване на работните часове със сигнал за поддръжка при “x” часа
  - Автоматично управление на времето и спирането на всеки цикъл
  - Управление на нивото на резервоара за съхранение
  - Чист контакт за външен алармен сигнал
  - Опции (не са включени): възможност за обратна връзка за предварителна обработка (омекотител / въглероден филтър)
  - Възможност за добавяне на дозираща помпа против варовик (опция)
  - Многоезичен дисплей (5 езика)

 

 

Входни данни

 

 • Общо разтворени твърди вещества (TDS) - количество органични и неорганични материали, като метали, минерали, соли и йони, разтворени в определен обем вода; TDS по същество е мярка за всичко, разтворено във водата, което не е водна молекула: 1000 mg/L
 • Индекс на плътност на наноси (SDI) - оценява количеството суспендирани твърди вещества и колоиди във водата. SDI се измерва по ASTM D19.08 - стандартен метод за изпитване за индекс на плътност (SDI) на водата, като се използва мембрана с отвори 0.45 микрона: 3
 • Мътност в NTU (NTU означава нефелометрична единица за мътност, т.е. единицата, използвана за измерване на мътността на течност или наличието на суспендирани частици във водата. Колкото по-висока е концентрацията на суспендирани твърди вещества във водата, толкова по-мръсна изглежда и толкова по-висока е мътността: max. 1 NTU
 • Обща твърдост на водата: 1 °f
 • Съдържание на свободен хлор: 0,2 mg/l
 • Бактерии: не
 • Съдържание на желязо (Fe): <0,1 mg/l

 

 

Приложения

 

 • Приложения за битови цели: пречистване на питейната вода, премахване на всякакви миризми и вкусове, свързани с наличието на хлор или хлорни производни, пестициди, инсектициди, фунгициди, тежки метали, микроорганизми, силно намаляване на съдържанието на сол.
 • Технически приложения: във всички процеси, при които се използва деминерализирана вода, производство на питейна вода от кладенци или източници със стойности в рамките на техните експлоатационни условия.
 • Забележка: Системата е подходяща за третиране на вода с определени химико-физични и микробиологични характеристики, които може да изискват предварителна обработка, така че винаги е необходимо да имате пълен анализ на водата, която ще бъде пречистена **

 

 

Забележки:

 

* Производителността може да бъде различна при различни работни условия. Приблизителните разлики могат да бъдат: дебит на пермеат/температура: 3÷3,5% за всеки °C; дебит на пермеат/TDS: 5÷10% на всеки 500 ppm

 

** Параметри за анализ на водата, използвани за калкулиране на производителността: стойностите, посочени в скоби, са „индикаторни параметри“ от Приложение 1 – Директива на Съвета 98/83/EC:

 

 

ВХОДНИ ДАННИ НА ВОДАТА ЗА СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА

 

 

 

 

Същност на обратната осмоза 

 

Директната осмоза е явление, което се случва нормално в природата, например в клетките на всички живи организми. Това е процес, при който с два разтвора с различна концентрация, разделени от полупропусклива мембрана (която позволява на водата да преминава през нея, а солите - не). По-разреденият разтвор има тенденция да се движи естествено към по-концентрирания разтвор, докато концентрацията на двата разтвора стане една и съща. Налягането, създадено върху мембраната поради този поток, се нарича осмотично налягане.


Използвайки този принцип е възможно процесът да се обърне, като се приложи подобно, но неблагоприятно налягане към концентрирания разтвор, за да се получи от него разтвор с по-ниска концентрация: този процес се нарича обратна осмоза. Осмотичната мембрана, осъществяваща най-доброто постижимо ниво на филтриране, се държи като бариера не само срещу солите и неорганичните вещества, съставляващи солевия състав на водата, но и срещу органични вещества като пестициди, пирогени, вируси и бактерии. Номинално отхвърляне (намаляване на капацитета) от 100% може да се постигне с бактерии.


Колкото по-голяма е разликата между приложеното налягане и осмотичното налягане, толкова по-голямо е количеството вода, произведено на единица повърхност на полупропусклива мембрана. Необходимото захранващо налягане варира в зависимост от вида на водата и солеността, която трябва да се третира (следователно според относителното осмотично налягане, което трябва да се преодолее):

 

 • Системна вода: от 2-3 до 18-20 bar
 • Солена вода: от 7-8 до 34-40 bar
 • Морска вода: от 50-55 до 70-85 bar

 

За всяка система трябва да бъде избрана най-подходящата мембрана (по отношение на типа и размера), следвайки модулен критерий, така че следвайки система от елементи избраните мембрани да бъдат подредени последователно или паралелно.


Мембраната за обратна осмоза не може да отстрани 100% от солите (при съвременните системи могат да бъдат постигнати 99.5%) и не може да третира 100% от предоставения разтвор, следователно системата за обратна осмоза има захранване, продукт (наричан още пермеат) и изпускане (наричан още отхвърляне или концентриране)


В наши дни технологията за обратна осмоза претърпя толкова бързо развитие, че се постигат компактни, прости, гъвкави системи, характеризиращи се с постоянна производителност, както по отношение на произведената вода, така и по отношение на нейното качество.


Няма граждански или промишлени предприятия, които да могат без специално пречистена вода; от водата за котли, която трябва да има точни химико-физични спецификации, до преработваната вода (химическа и фармацевтична, хранително-вкусова промишленост, производство на напитки и др.), която трябва да се придържа към строги производствени изисквания, възможностите за използване на процеса на обратна осмоза могат да се считат за безкрайни.


И в този сектор технологията за обратна осмоза завоюва водеща роля благодарение на своята адаптивност, рентабилност и простота на работа.

 

 

 
Каталог системи за обратна осмоза Atlas Filtri RO 200-RO 300-RO 400

 

 

 

Екип от професионалисти на ATLAS FILTRI ENGINEERING е в състояние да предложи пречиствателни системи за индустриална вода, питейна вода, първична и технологична вода, сградни системи, които са съобразени с реалните нужди на клиента.

 

 

 

Системата изисква срок за производство и доставка, който ще бъде уточнен предварително.

 

 

Производител: ATLAS FILTRI ENGINEERING. Гаранционен срок: 12 месеца 

 

 

АТЛАС ФИЛТРИ  ATLAS FILTRI СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

 

ATLAS FILTRI се занимава с филтриране и обработка на вода от 1975 г. За повече от 45 години от първостепенно значение за компанията е филтрирането и пречистването на водата благодарение на проектирането, производството и разпространението на компоненти за филтриране на питейна вода и оборудване за пречистване на вода за гражданска или промишлена употреба в национален и международен мащаб. Широката гама от продукти, непрекъснато актуализирани, за да предлагат нови и персонализирани решения, ексклузивна технология, бижу на вътрешното производство, грижа за детайлите, напълно следващи традицията Made in Italy, потвърждават надеждността и експертността на компанията, винаги насочена към постоянно подобрение и  разпространение в целия Свят

 

AQUA.STORE като част от АКВА СИСТЕМИ ЕООД е официален вносител на ATLAS FILTRI за България

 

Доставка, цена, плащане
Гаранционен срок, фактури
Връщане на продукти
Снимки на продуктите
За AQUA.STORE
Доставка, цена, плащане

Цени: Всички посочени цени са в български лев (BGN) и включват ДДС.

Срок за доставка: Доставката на налични стоки се извършва в срок от 1 до 4 работни дни. За стоки, които се доставят по заявка е посочен срока им за доставка. Ако не е посочен такъв ще бъдете своевременно уведомени.

Цена за доставка: Безплатна доставка при поръчка над 150 лв със СПИДИ (SPEEDY). При поръчки под тази стойност стойността се определя автоматично от системата съгласно действащата тарифа на избрания куриер.

Начин на доставка: Стоките се доставят с куриерска фирма SPEEDY или ЕКОНТ до Ваш адрес или до офис на избрания куриер. За обемни пратки, доставката може да се извърши от други превозвачи.

Начини на плащане: Заплащане на куриера в брой или с банкова карта или авансово с банков превод по сметка в Уникредит Булбанк

Гаранционен срок, фактури

Гаранционен срок: Гаранционният срок е посочен за всеки продукт. Ако не е оказан конкретен гаранционен срок то той се счита 24 (двадесет и четири) месеца от датата на поръчката. Изключение правят консумативите и резервните части.

Фактуриране: При желание на клиента се издава данъчна фактура по ЗДДС винаги, когато са попълнени необходимите реквизити в специализираните полета преди финализиране на поръчката. Не е възможно издаване на фактура на по-късен етап.

Връщане на продукти

Можете да върнете закупените от нас продукти в рамките на 14 календарни дни от датата на закупуването при следните условия: 

 • Продуктите са в оригиналната си фабрична опаковка.
 • Няма следи от употреба, зацапване, нарушен търговски външен вид или нарушена цялост на опаковката.
 • Да включите копие от поръчката.
 • Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка.

Ще възстановим стойността им без стойността на доставката. Всички суми се възстановяват само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка на e-mail: sales@akva.bg и получаването на продуктите.

 

Адрес за връщане на продукти: Бургас 8011, жк Меден рудник, бл. 356 (Арена), партер

Получател: АКВА СИСТЕМИ ЕООД, тел. 056 990799

 

Снимки на продуктите

Въпреки, че се стремим всеки продукт да има собствена снимка е възможно за някой от продуктите посочената снимка да не отговаря напълно на действителния продукт поради промени в производството, опаковката и някои от конструктивните елементи и размери на продукта.

За AQUA.STORE

AQUA.STORE е електронен магазин на АКВА СИСТЕМИ ЕООД.

Компанията е създадена през 2006 г. Целите на компанията са въвеждането на българския пазар на качествени, нови и иновативни продукти. Ние сме официален директен дистрибутор за Република България на над 40 компании от Европа и САЩ.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД разполага със сервиз в Бургас.